Aktualności Wer.pl


21.12.2007 - Odrębne hasło do konta FTP. Godziny pracy BOK w okresie świątecznym

1. Odrębne hasło do konta FTP i panelu WebAs
2. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta w okresie świąteczno-noworocznym

ad 1). W ostatnich dniach wprowadziliśmy możliwość ustawienia odrębnego hasła do panelu WebAs oraz konta FTP.
Dzięki temu użytkownik może przekazać osobie trzeciej hasło do konta FTP, nie udostępniając równocześnie panelu zarządzania tym kontem. Rozwiązanie to z pewnością docenią Klienci przekazujący dostęp do stron WWW firmom zewnętrznym, webmasterom itp. w celu modyfikacji i aktualizacji plików.

Aby ustawić odrębne hasło do panelu WebAs, należy zalogować się do panelu WebAs i przejść do opcji: Konto ftp => "Zmień hasło".
W tym miejscu w obszarze 'Hasło do panelu WebAs' można określić, czy hasło do ftp ma być identyczne jak hasło do panelu zarządzania ('Takie samo jak do ftp') oraz ew. zmienić oba hasła.

ad2.) 24.12.2007 (w Wigilię) oraz 31.12.2007 (w Sylwestra) Biuro Obsługi Klienta będzie czynne do godziny 12.00.

W Swięta Bożego Narodzenia oraz w Nowy Rok Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne. Administrator w sprawach awaryjnych przyjmuje oczywiście przez cały czas 24h/dobę.

23.10.2007 - Zmiany w bramce SMS Miasto Plusa

W ostatnich dniach Plus zlikwidował serwis Miasto Plusa, wprowadzając w zamian witrynę społecznościową Moja Strona. Na skutek wprowadzonych zmian, przestała działać dotychczasowa bramka SMS i do użytkowników korzystających z bramki Miasta Plusa przestały przychodzić powiadomienia SMS o nowej poczcie.

Skrypty Wer.pl obsługują już nową bramkę, w celu skorzystania z niej należy:

1. Założyć nowe konto na stronie:

http://www1.plus.pl/rozrywka_i_informacje/mp.jsp

2. Zalogować się do programu WebMail (adres: http://poczta.nazwadomeny.pl), otworzyć menu rozwijane Opcje, wybrać pozycję "Powiadomienia SMS" i podać w ustawieniach nowe dane dostępowe.

26.09.2007 - Domyślnie wyłączony filtr GreyList

W związku z pojawieniem się informacji o możliwych problemach z opóźnieniem dochodzenia wiadomości na konta z włączonym filtrem GreyList filtr ten został domyślnie wyłączony na wszystkich naszych serwerach.

Filtr można oczywiście włączyć w razie potrzeby, dla każdego konta z osobna, po zalogowaniu się na swoje konto poprzez WebMaila (adres http://poczta.twoja_domena.pl ) menu Opcje -> AntySpam

24.09.2007 - Aktualizacja oprogramowania

W dniu 27.09.2007 na naszych serwerach zostaną zaktualizowane:

- biblioteki MySQL
- php5

Obecnie wykorzystywane biblioteki mysql4.1 zostaną zaktualizowane do wersji mysql5.0. Nowa wersja bibliotek jest w pełni kompatybilna z dotychczas wykorzystywaną, zmiana nie wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia problemów w działaniu serwisów.

Aktualizacji ulegnie również język php5 - na serwerach będzie dostępna wersja php 5.2.4, w której poprawiono liczne błędy występujące w starszej wersji.

Aktualizacja obejmie:

1. aktualizację bibliotek C, do wersji libmysqlclient15,
2. aktualizację bibliotek php4,
3. aktualizację bibliotek php5,
4. aktualizację mysql-client (mysql, mysqldump, mysqlimport) do wersji 5.0,
5. aktualizację php5 z wersji 5.2.3 do 5.2.4

04.07.2007 - Instalacja nowego awaryjnego źródła zasilania - kolejny krok w stronę maksymalizacji bezpieczeństwa.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Państwa serwisów internetowych w dniu 29 czerwca 2007 r. został zainstalowały wydajny generator prądu. Generator został jednocześnie przetestowany i przygotowany do pracy w sytuacjach awaryjnych - samoczynne uruchomienie się w momencie odcięcia zasilania z sieci energetycznej. Nowe urządzenie całkowicie uniezależnia nas od zewnętrznych źródeł zasilania, zapewniając energię potrzebną do ciągłej pracy serwerów, nawet w przypadku długiej przerwy w dostawach prądu.
Niezależne zasilanie, wydajny sprzęt serwerowy, szerokopasmowe łącza do kilku różnych operatorów, doświadczony zespołów administratorów to 4 najistotniejsze elementy pozwalające na świadczenie niezawodnych, najwyższej klasy usług hostingowych.

03.07.2007 - Usunięcie z serwerów php w wersji 5.0, oraz plany usunięcia wersji 5.1 oraz aktualizacji php 4 do wersji 4.4.7.

I. Usunięcie z serwerów php w wersji 5.0

Zgodnie z wcześniejszymi powiadomieniami, w nocy z 2.07 na 3.07.2007 na serwerach zostało zainstalowane php w wersji 5.2.3. Zastąpiło ono dotychczasową wersję 5.0.


II. Planowane usunięcie z serwerów php w wersji 5.1

Przypominamy że w dniach 9.07/10.07.2007 z serwerów zostanie usunięte php 5.1 oraz testowa wersja php 5.2.3.
W tej sytuacji w przypadku wymuszenia niestandardowej wersji php (innej niż domyślna dla serwera) za pomocą wpisów w .htaccess prosimy o:
1. Zmianę wpisów na właściwe dla php5, jeżeli domyślna wersja php to php4, a wymuszana to php5.1.
2. Usunięcie wymuszenia wersji, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
- wymuszana jest testowa wersja php,
- wymuszana jest wersja php5.1
Błędna konfiguracja wersji php może doprowadzić do problemów z działaniem serwisów, w związku z czym zalecamy, by zmienili Państwo wpisy i konfigurację samodzielnie przed terminem usunięcia php 5.1.


III. Aktualizacja php 4 do wersji 4.4.7

Ponieważ równolegle można używać cały czas dodatkowo jeszcze wersji php 4 (a dokładnie 4.4.1) zostanie ona zaktualizowana w nocy 4.07/5.07.2007 do wersji 4.4.7. Nowa wersja nie zawiera niekompatybilnych zmian w stosunku do bieżącej wersji php4.
Wprowadzone zmiany to:
1. Domyślnie włączony zostaje moduł ioncube używany do kodowania stron.
2. Opcja konfiguracji allow_url_fopen domyślnie zostaje ustawiona na "on".
3. Dostępna pamięć dla php zostaje zwiększona do 16MB.
4. Domyślnie włączony zostaje moduł suhosin (http://www.hardened-php.net/).

26.06.2007 - Przerwa techniczna w nocy 27/28 czerwca

Pragniemy poinformować, iż z końcem bieżącego tygodnia zakończymy prace związane z modernizacją infrastruktury energetycznej i instalacją generatora prądu.

Ostatni etap prac to przełączenie całej sieci Wer.pl na nową instalację elektryczną.

W związku z tym, w nocy ze środy na czwartek (27/28 czerwca) wystąpi około 1,5 godzinna przerwa w działaniu wszystkich usług świadczonych przez Wer.pl. Prace związane z przełączeniem będą trwały od godziny 3.00 do 6.00 rano.

Ponieważ przełączanie poszczególnych Klientów na nową instalację będzie odbywać się etapami, nie możemy podać dokładnej godziny wyłączenia usług dla poszczególnych Klientów, za co serdecznie przepraszamy.

Z pewnością jednak prace zostaną zakończone przed godziną 6.00.

Mamy nadzieję iż przerwa we wspomnianych godzinach nie będzie dla Państwa uciążliwa. Zmiana jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez Wer.pl nawet w trakcie długotrwałych przerw w dostawie prądu. Zastosowane rozwiązanie umożliwi automatyczne przełączenie zasilania w ciągu kilkudziesięciu sekund na generator - przez ten czas zasilanie będzie podtrzymywane przez UPS.

Dołożymy wszelkich starań, by przerwa w działaniu usług związana z podłączeniem generatora trwała jak najkrócej. Równocześnie przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z wystąpieniem przerwy.

20.06.2007 - Aktualizacja wersji serwera baz danych PostgreSQL

W związku z pojawieniem się informacji o problemach z bezpieczeństwem w oprogramowaniu serwera PostgreSQL, w nocy w dniu 19.06.07 zaktualizowano serwer baz danych PostgreSQL do wersji 8.1.9.

14.06.2007 - Aktualizacja wersji php5 i zmiany w konfiguracji serwerów

W związku z rozwojem naszych produktów, dbając o wysoką jakość świadczonych przez nas usług hostingowych jak i w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mamy przyjemność poinformować Państwa, iż zdecydowaliśmy się na upgrade oprogramowania PHP do wersji 5.2.3 na naszych serwerach. Przy tej okazji dokonane będą również zmiany w konfiguracji serwerów.

I. UPGRADE WERSJI PHP

W nocy z 13 na 14.06.2007 (Etap 1) na serwerach zostanie udostępniona testowa wersja środowiska php w wersji 5.2.3 . Ta testowa wersja będzie dostępna przez około dwa tygodnie i po tym okresie zastąpi wszystkie dotychczasowe wersje php5, które nie posiadały niektórych istotnych funkcji. W związku z tym, prosimy Państwa aby w okresie trwania testu przetestowali je pod kątem współpracy z nową wersją php. W celu użycia testowej wersji php należy użyć jednego z poniższych sposobów:
1. zmienić rozszerzenia plików strony z .php na .phptest
Lub
2. utworzyć w katalogu serwisu strony na koncie ftp plik .htaccess o następującej zawartości:
AddType application/x-httpd-php-test .php

W przypadku zastosowania pierwszego sposobu, po sprawdzeniu poprawności działania serwisu, należy przywrócić poprzednie nazwy rozszerzeń. Serwisy, które nadal będą miały rozszerzenia .phptest, po produkcyjnym wdrożeniu nowej wersji php (Etap 3) przestaną działać.
Aktualizacja obejmie następujące dwie wersje php, które są używane do tej pory na naszych serwerach: php5.0 i php5.1 . W kolejnym etapie (Etap 2) zostanie zaktualizowane php5.0 do php5.2 . W następnym etapie (Etap 3) z serwerów zostanie usunięte php w wersji 5.1 .

Terminarz zmian jest następujący:
Etap 1). 13/14.06.2007 instalacja testowej wersji php 5.2 .
Etap 2). 2/3.07.2007 aktualizacja php 5.0 do php 5.2 .
Etap 3). 9/10.07.2007 usunięcie php 5.1 i zastąpienie go php 5.2 .

Informacje o problemach związanych z przejściem na wyższą wersję php, które mogą wystąpić podczas migracji można uzyskać pod następującymi adresami:

1. Niekompatybilności względem wcześniejszych wersji php:
http://pl2.php.net/manual/en/migration52.incompatible.php

2. Nowe komunikaty o błędach:
http://pl2.php.net/manual/en/migration52.error-messages.php

II. ZMIANY W KONFIGURACJI SERWERÓW:

Podczas wspomnianych wyżej prac oprócz tego zostaną wdrożone następujące zmiany w konfiguracji serwerów:
1. Domyślnie włączony zostaje moduł ioncube używany do kodowania stron
2. Moduł mmcache zostaje usunięty
3. Opcja konfiguracji allow_url_fopen domyślnie zostaje ustawiona na "on"
4. Dostępna pamięć dla php zostaje zwiększona do 16MB
5. Domyślnie włączony zostaje moduł suhosin (http://www.hardened-php.net/)

Jeżeli w trakcie testów zostaną wykryte problemy, prosimy o kontakt z biuro@wer.pl .

30.05.2007 - Greylist - 99% skuteczność filtrów antyspamowych.

Miło nam Państwa poinformować iż na wszystkich naszych serwerach zostało zainstalowane dodatkowe zabezpieczenie antyspamowe - tzw. Greylist. Nowa funkcja podobnie jak już istniejące (RBL, SPF) może być samodzielnie ustawiona zarówno przez każdego użytkownika konta e-mail z osobna jak również globalnie przez administratora serwera. Aktualnie Wer.pl stosuje następujące zabezpieczenia antyspamowe:

RBL: Funkcja blokowania adresów IP, z których został rozesłany SPAM. Lista adresów jest pobierana na bieżąco od organizacji niezależnych. Włączenie opcji znacznie ogranicza liczbę SPAMu, może jednak powodować niedochodzenie wiadomości, jeśli adres serwera nadawcy zostanie umieszczony na liście RBL.

SPF: Mechanizm sprawdzania przez serwer pocztowy, czy wiadomość została wysłana z serwera, który jest poprawny dla danego adresu e-mail. Włączenie opcji ogranicza liczbę SPAMu i może chronić przed nowymi wirusami. Problemy występują rzadko i tylko w przypadku złej konfiguracji serwera nadawcy wiadomości.

Greylist: Po włączeniu tej funkcji, serwer przyjmuje wiadomości dopiero przy drugiej próbie dostarczenia. Ponieważ wirusy i SPAMerzy niemal nigdy nie ponawiają próby wysyłki, funkcja ta chroni przed SPAMem niemal w 100%. Aktywacja powoduje niewielkie wydłużenie czasu dochodzenia poczty. Jeżeli serwer nadawcy nie ponowi próby dostarczenia wiadomości, poczta nie dotrze - zdarza się to jednak bardzo rzadko - adres takiego serwera może dodać do białej listy administrator.

SpamAssassin: Analizuje nagłówki i treść wiadomości i ocenia ją pod kątem cech charakterystycznych dla spamu. Sprawdza również czy adres nadawcy oraz serwera pocztowego występuje w bazach antyspamowych oraz czy list jest zgodny ze standardami przesyłania poczty internetowej. Program uczy się również rozpoznawać spam na podstawie wcześniej analizowanych listów. Na podstawie ilości przyznanych punktów wiadomość może zostać oznaczona przedrostkiem [SPAM] w temacie lub przeniesiona do folderu SPAM na serwerze.

Aby zastosować zabezpieczenia RBL, SPF lub Greylist dla:
- całej platformy e-biznes należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webas w zakładce Poczta/Filtr Spamu/Zaawansowane
- całej domeny należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webmail logując się jako postmaster w zakładce Ustawienia/Anty-Spam
- pojedynczego konta pocztowego należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webmail w zakładce Konto/Anty-Spam

Ustawiając zabezpieczenia dla całej domeny będą one widoczne dla użytkownika konta pocztowego jako domyślne (ustawione standardowo), może on je jednak w każdej chwili zmienić wg. własnych potrzeb.

Blisko 2-miesięczne testy powyższego oprogramowania na serwerach Wer.pl wykazały iż ilość spamu spadła praktycznie do 0. Testy pozwoliły również w prawie 100% wyeliminować ilość wiadomości nieprawidłowo oznaczonych jako spam.

Mamy nadzieję że powyższe rozwiązania przyczynią się do znaczącej poprawy jakości korzystania z poczty internetowej.
Dokładamy również starań, aby na bieżąco wprowadzać dodatkowe, najnowsze zabezpieczenia ograniczające ilość spamu oraz prowadzimy bardzo skuteczną wewnętrzną politykę antyspamową.

02.05.2007 - Majowy weekend - w piątek 4 maja nasze Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne. W pilnych sprawach proszę dzwonić na nr telefonu 0601-615-514.2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

Promocja! Teraz nawet 50% taniej!

Dobry, tani hosting w promocji

Każdy pakiet posiada:

  • nieograniczony transfer,
  • nieograniczona ilość baz danych,
  • nieograniczona ilość stron,
  • panel po polsku i angielsku,
  • nieograniczona ilość domen,
  • nieograniczona ilość kont e-mail,
  • ftp, php, mysql, cron
  • autoinstalator aplikacji itp.

Napisz do nas:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapytaj nas:

Rejestracja domen z Wer.pl - wszystkie domeny w najlepszych cenach.