Działamy nieprzerwalnie od 2001 roku

Konfiguracja kont FTP

II. Konfiguracja, modyfikacje i zarządzanie kontami FTP.

Konfiguracja kont FTP.

1) W jaki sposób mogę zalogować się do swojego konta FTP aby umieścić na serwerze swoją stronę?
1a) Opis konfiguracji programów TotalCommander, WinSCP, FileZilla w połączeniu szyfrowanym SSL
2) Gdzie powinienem umieścić pliki .html z moją stroną, aby były widoczne w przeglądarce?
3) Wgrałem moją stronę na serwer, ale oglądając ją w przeglądarce nie widzę polskich liter.
4) Wgrałem moją stronę na serwer, ale nie jest ona poprawnie widoczna (nie widać jej wcale lub pewne linki i rysunki nie są widoczne).
5) Jak zablokować dostęp do stron i katalogów hasłem?
6) Czy mogę samodzielnie zmienić hasło do konta FTP?
7) Zapomniałem hasła do konta FTP. Jak mogę go najszybciej uzyskać?
8) W jaki sposób mogę używać anonimowego FTP?
9) Jak zmienić ustawienia php / allow_url_fopen / magic_quotes_gpc / magic_quotes_runtime / register_globals / safe_mode / session.auto_start / short_open_tag ?
10) Jak włączyć/wyłączyć blokadę FTP?
11) Tworzenie subkonta FTP?


1) W jaki sposób mogę zalogować się do swojego konta FTP aby umieścić na serwerze swoją stronę?

Uwaga: nazwa konta FTP jest zawsze identyczna z tą jaką podali Państwo przy zakładaniu serwera wypełniając pole "Nazwa konta" mimo ewentualnej późniejszej zmiany domeny. I tak posiadając np. konto FTP "twoje_konto" na domenie "twoja_domena.pl", aby się do niego zalogować należy podać w kliencie FTP następujące dane (np. w programie Total Commander - Menu "Sieć" / "FTP Połączenie" / "Nowe Połączenie"):
- Nazwa hosta: twoja_domena.pl
- Użytkownik: twoje_konto (pełna nazwa założonego konta FTP)
- Hasło: ******* hasło podane w formularzu przy zakładaniu serwera

Po ukazaniu okna logowania podajemy następujące dane:
Nazwa użytkownika: twoje_konto
Hasło: ******* hasło podane w formularzu przy zakładaniu serwera
i naciskamy przycisk "Ok".

UWAGA: Czasami może się zdarzyć, że przy takim skonfigurowaniu połączenia w Total Commanderze nie udaje się nam połączyć z kontem FTP. W takim przypadku należy jeszcze edytować dane połączenia i zaznaczyć okienko przy "Użyj trybu pasywnego do transferu (jak w przeglądarce WWW)".


1a) Opis konfiguracji programów TotalCommander, WinSCP, FileZilla w połączeniu szyfrowanym SSL:

TotalCommander

Aktualną wersję programu możesz pobrać ze strony http://totalcmd.pl. Aby skonfigurować połączenie z kontem FTP należy kliknąc na ikonę połączenia FTP:

Widok główny Total Commander

Następnie należy wybrać przycisk Nowe połączenie - umieszczony po prawej stronie nowego okna.

Nowe połącznie FTP w Total Commander

W kolejnym oknie należy wprowadzić takie dane jak: Sesja, Nazwa hosta, Użytkownik oraz Hasło. W celu realizacji bezpiecznego połączenia należy zaznaczyć również opcję SSL/TLS. Najważniejszą zaletą połączenia SSL/TLS jest bezpieczeństwo przesyłania informacji w sposób szyfrowany. Ma to ogromne znaczenie w przypadku sieci radiowych Wi-Fi, gdzie osoba w przypadku przechwycenia sygnału radiowego z naszego komputera uzyskuje dostęp do wielu danych, a w szczególności do loginu oraz hasła do konta ftp. Dzięki tym danym może bez problemu zalogować się na nasz serwer oraz zniszczyć efekt naszej pracy poprzez usunięcie/zmodyfikowanie plików na serwerze.

W standardowym protokole FTP dane przesyłane są w postaci zwykłego tekstu co nie stanowi problemu ich przechwycenia. W protokole SSL/TLS dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej dzięki czemu gwałtownie zmniejsza się ryzyko włamania na nasze konto FTP. Firma Wer.pl zaleca swoim Klientom stosowanie połączeń szyfrowanych w szczególności używanie protokołu security FTP do wgrywania plików na serwer.

Uwaga!
Aby używać połączeń SSL, należy ściągnąć z Internetu biblioteki OpenSSL DLL i umieścić je w katalogu "Total Commander".

Przykładowo dla domeny adresfirmy.pl i konta FTP o nazwie "adresfirmy", będzie to wyglądało następująco:

Konfiguracja połączenia FTP w Total Commander

Następnie należy kliknąć OK
W nowym oknie zostaną wyświetlone wszystkie skonfigurowane połączenia. Aby połaczyć się z wybranym kontem FTP należy wybrać z listy daną pozycję, a nastepnie kliknąć przycisk Połącz - umieszczony z prawej strony okna.

WinSCP

WinSCP jest darmowym programem umożliwiającym połączenie z serwerem wraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych bazującej na protokole sFTP. Program można pobrać z lokalizacji: http://winscp.net/eng/download.php. Po zalogowaniu na powyższej stronie należy pobrać plik 'Instalation Package' oraz zainstalować w systemie Windows.

1.Proces instalacji

Instalacja programu klienta FTP WinSCP

W czasie instalacji mamy możliwość wybrania wyglądu programu. Do dyspozycji mamy:
- wygląd w dwóch panelach przypominający znany menadżer plików Total Commander,
- wygląd znany z Windows Explorera.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wygląd ten zmienić już po zainstalowaniu programu. Możemy to zrobić w oknie głównym programu, zakładka 'Preferences'.

Wybór interfejsu WinSCP

2. Konfiguracja programu

Główne okno programu WinSCP:

Główne okno połączenia FTP programu WinSCP

W zakładce 'SSH' definiujemy ustawienia protokołu SSH (w szczególności wybór typu protokołu). Wer.pl ze względu na bezpieczeństwo zaleca używanie wyłącznie protokołu SSH w wersji 2:

Wybór zabezpieczenia protokołu SSH dla połączenia FTP

Opcja 'Enable Compression' służy do włączania kompresji przesyłania danych. W polu 'Encryption Options' mamy możliwość wyboru systemu szyfrowania. Zaleca się pozostawienie domyślnej kolejności na liście. W zakładce 'Enviroment' -> 'Directories' możemy zdefiniować katalogi lokalne (Local directory) oraz zdalne (Remote Directory), które będą automatycznie otwierane po zalogowaniu na serwer.

Konfiguracja domyślnych katalogów dla połączenia FTP

W zakładce 'Enviroment' mamy możliwość określenia środowiska operacyjnego, np. znaków końca linii, kodowania itp. w którym pracuje serwer. Serwery Wer.pl pracują na w środowisku Linux, który wywodzi się z systemu Unix, dlatego zalecane jest użycie ustawień dla środowiska Unix:

Konfiguracja znaków w WinScp

3. Konfiguracja połączenia z serwerem:

Przechodzimy do zakładki 'Session' oraz podajemy niezbędne dane:

Połączenia z FTP za pośrednictwem WinSCP

Opis pól:
- Host name: nazwa hosta - w tym miejscu możemy określić adres IP serwera lub też dowolna domenę skonfigurowaną na serwerze
- Port number: określamy port, na którym pracuje usługa sFTP. Z racji tego, że sFTP wykorzystuje do transmisji protokół SSH, należy ustawić port 22.
- User name, Password: definiujemy nazwę użytkownika (nazwa konta ftp) oraz hasło.
- Private key file: jeżeli posiadamy w systemie zainstalowany klucz prywatny możemy go użyć, jeżeli nie, należy pole pozostawić puste.
- File protocol: wybór protokołu dla transmisji plików (wybieramy z listy rozwijanej 'SFTP')

Przycisk 'Save' służy do zapisania ustawień sesji czyli parametrów konfiguracyjnych programu oraz danych dostępowych do serwera. Po wypełnieniu pól możemy połączyć się z serwerem.
Po zainicjowaniu połączenia akceptujemy klucz publiczny zainstalowany na serwerze:

Akceptacja klucza publicznego serwerza w WinScp

Po pomyślnym zalogowaniu na serwer zwróćmy uwagę na dolny prawy róg okna programu. Należy sprawdzić czy widnieje symbol kłódki oraz nazwa protokołu (w tym przypadku 'SFTP3'). Jeżeli tak, to mamy pewność, że nasze połączenie jest szyfrowane.

W dolnej części programu znajduje się pasek komend oraz operacji na plikach. Z racji tego, że podczas instalacji wybrano styl programu podobny do TotalCommandera, wszystkie skróty operacji na plikach oraz katalogach są identyczne jak w wspomnianym programie. Interfejs programu składa się z dwóch paneli: w lewym panelu mamy dane znajdujące się na komputerze lokalnym, natomiast w panelu prawym mamy pliki umieszczone na serwerze. Między oknami przemieszczamy się klawiszem 'Tab'.

FileZilla

FileZilla jest darmowym programem umożliwiającym wgrywanie plików na serwer z wykorzystaniem protokołu ftp oraz sftp. Do zalet programu możemy zaliczyć intuicyjność interfejsu, wznawianie zerwanego połączenia, obsługę funkcji Drag&Drop. Program dostępny jest pod adresem: http://filezilla-project.org/download.php?type=client. Okno główne programu:

Główne okno programu FileZilla

Na interfejs programu składają się trzy główne zakładki. Pierwsza (od góry) zakładka informuje nas o stanie połączenia z serwerem. Środkowa - podzielona jest na 4 strefy, przy czym 2 strefy (z lewej strony) odnoszą się do struktury katalogów oraz plików na lokalnym serwerze, natomiast dwie następne (po stronie prawej) dotyczą plików oraz katalogów umieszczonych na serwerze. Dolna strefa programu informuje o transferze plików z/na serwer.

Konfiguracja połączenia z serwerem:

Szybkie połączenie FTP w FileZilla

Na pasku połączenia definiujemy następujące parametry:
- Serwer - adres IP lub dowolna domena skonfigurowana na serwerze.
- Nazwa użytkownika - nazwa konta ftp na które chcemy się zalogować.
- Hasło – hasło do konta ftp
- Port – port na którym działa usługa sFTP, domyślnie jest to port 22. Należy pamiętać, że w programie fileZilla definiujemy rodzaj usługi (ftp/sftp) za pomocą portu. W celu zdefiniowania szyfrowanego połączenia koniecznie musimy podać port 22.

Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk 'Szybkie połączenie' oraz akceptujemy klucz publiczny serwera:

Szybkie połączenie FTP w FileZilla

Po udanym połączeniu z serwerem ujrzymy drzewo plików oraz katalogów:

Akceptacja klucza w FileZilla

Zwróćmy uwagę czy na pasku stanu widnieje symbol kłódki informujący nas o połączeniu szyfrowanym. Środkową zakładkę możemy podzielić w pionie na dwie strefy. W strefie z lewej strony znajdują się pliki – katalogi dostępne na komputerze lokalnym, natomiast w strefie po prawej stronie znajdują się pliki i katalogi na zdalnym serwerze. Działania na plikach i katalogach (kopiowanie / przenoszenie / usuwanie) możemy dokonywać wybierając z menu - pojawiającym się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku/katalogu lub też stosując technikę 'przeciągnij i upuść' popularną w systemach Windows. Transfer aktualnych plików/katalogów widoczny jest w zakładce:

Status pobieranych plików ftp w FileZilla

Aby zakończyć połączenie z serwerem należy z menu wybrać: Serwery => Rozłącz.


2) Gdzie powinienem umieścić pliki html z moją stroną, aby były widoczne w przeglądarce?

Po zalogowaniu się na dowolne konto FTP widoczny jest katalog 'public_html'. Należy do niego wejść i w nim umieścić plik index (koniecznie małymi literami) z rozszerzeniem .htm, .html, .php. Jeżeli w katalogu znajduje się więcej niż jeden plik index to w pierwszej kolejności wczytywany jest plik z rozszerzeniem .html, a potem .htm i .php. Jeśli plik index zostanie umieszczony w katalogu głównym widocznym od razu po zalogowaniu się na konto, tj. obok zamiast w środku katalogu 'public_html', strona nie będzie widoczna.

Uwaga: Przy zakładaniu serwera na koncie ftp w katalogu "public_html" znajduje się już plik index.php, który należy usunąć lub nadpisać, aby nasz właściwy plik index był prawidłowo widoczny.


3) Wgrałem moją stronę na serwer, ale oglądając ją w przeglądarce nie widzę polskich liter.

Przyczyną może być złe kodowanie znaków w dokumencie html. Aby prawidłowo kodować stronę należy umieścić w nagłówku:

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>

lub

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>

Jeżeli przy prawidłowym podaniu powyższych wierszy strona nie jest widziana prawidłowo, oznacza to, że wcześniej strona była kodowana w inny sposób i należy zmienić nagłówek dotyczący kodowania lub przekodować całość tekstu.


4) Wgrałem moją stronę na serwer, ale nie jest ona poprawnie widoczna (nie widać jej wcale lub pewne linki i rysunki nie są widoczne).

Uwaga: nasze serwery rozróżniają duże i małe litery więc jeśli w którymś pliku znajduje się link do Gwiazda.jpg , a Tobie na serwer skopiował się plik GWIAZGA.JPG obrazek na pewno nie będzie wyświetlany.


5) Jak zablokować dostęp do stron i katalogów hasłem?

Prosimy o przesłanie emaila z następującym danymi:
- temat email: "Prośba o zabezpieczenie katalogu",
- w treści email: nazwa istniejącego katalogu do zabezpieczenia,
- proponowane hasło
na nasz adres email kontaktowy.
UWAGA: Wiadomość musi być wysłana z autoryzowanego adresu email podanego w zamówieniu (chyba, że zostało później zmienione).


6) Czy mogę samodzielnie zmienić hasło do konta FTP?

Tak - w celu zmiany hasła do konta FTP należy zalogować się do programu administracyjnego WebAs, który znajduje się pod adresem http://webas.twoja_domena.pl/ . Weryfikacja następuje po podaniu nazwy konta FTP oraz aktualnego hasła. Połączenie z WebAs odbywa się w postaci kodowanej protokołem SSL.


7) Zapomniałem hasła do konta FTP. Jak mogę go najszybciej uzyskać?

Hasło do konta FTP jest oczywiście takie samo jak to podawane w formularzu przy zakładaniu serwera testowego (chyba, że zostało później zmienione). Jeśli z różnych względów nie posiadają Państwa hasła to należy go ustawić od nowa - jak to zrobić znajdziesz na stronie: Jak zresetować hasło do WebAs.


8) W jaki sposób mogę używać anonimowego FTP?

Anonimowy FTP jest bezpłatnie instalowany w ramach opcji z VPS. Aby umieścić pliki na anonimowym FTP należy zalogować się na konto FTP (shell) admin:
- host: domenaglowna.pl (lub numer IP serwera)
- login: admin
- hasło: główne hasło administracyjne (lub ustawione w programie administracyjnym dla konta FTP admin).
Pliki należy wgrać do katalogu /home/ftp/ (po zalogowaniu na konto należy przejść do góry o dwa katalogi). Tak umieszczone pliki będą dostępne dla użytkowników w postaci listy po wpisaniu adresu ftp.domenaglowna.pl .


9) Jak zmienić ustawienia php: allow_url_fopen / magic_quotes_gpc / magic_quotes_runtime / register_globals / safe_mode / session.auto_start / short_open_tag?

Operację można wykonać po zalogowaniu się do programu WebAs w menu Usługi => Domeny - należy wybrać domenę a następnie na zakładce PHP w obszarze ustawienia PHP wybrać odpowiednią wartość.

Innym sposobem jest utworzenie lub edycja (jeżeli już istnieje) na serwerze pliku o nazwie .htaccess z wpisem:

Aby wyłączyć wpisujemy:
php_flag register_globals off

Aby włączyć wpisujemy:
php_flag register_globals on

W CMS-ach typu Joomla czy WordPress standardowo po instalacji znajduje się już .htaccess - wystarczy za pomocą klienta FTP np. FileZilla, TotalCommander lub WinSCP - zmienić jego zawartość i dodać na końcu podany wyżej wpis.


10) Jak włączyć/wyłączyć blokadę FTP?

Aby aktywować/dezaktywować blokadę FTP należy zalogować się do panelu WebAs pod adresem http://webas.nazwa_własnej_domeny.pl np. http://webas.wer.pl , a następnie zmienić ustawienie w sekcji Konfiguracja => Bezpieczeństwo.


11) Tworzenie subkonta FTP

Subkonta FTP umożliwiają dostęp do plików na serwerze w wybranym katalogu przy pomocy klienta FTP. Użytkownk subkonta ma dostęp wyłącznie do tego katalogu na koncie FTP, który zostanie wskazany podczas konfiguracji subkonta. Subkonta można dodawać samodzielnie w panelu WebAs w sekcji Usługi => FTP, zakładka Subkonta FTP, klikamy 'Nowe subkonto':

Subkonto ftp

- Nazwa subkonta - unikalna nazwa, która będzie podawana jako użytkownik podczas logowania do serwera FTP. Nazwa powinna mieć od 2 do 32 znaków. Może zawierać: małe litery, cyfry oraz znak podkreślenia.
- Opis subkonta - nie ma wpływu na działanie subkonta, jest to własny opis.
- Podkatalog dla subkonta - jest to katalog na serwerze do którego użytkownik będzie mieć dostęp po zalogowaniu się na subkonto FTP. Jeżeli katalog nie istnieje na serwerze, zostanie automatycznie utworzony.
- Hasło - Powinno mieć od 8 do 32 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną cyfrę i znak specjalny. Dozwolone jest użycie małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych: ~ ! @ # % ^ & * ( ) _ \ = \ - ; , . / < > ? : [ ] { }. Zalecamy jednoczesne użycie liter, cyfr i znaków specjalnych.
- Dostęp do danych - mamy trzy rodzaje uprawień: możliwość tylko odczytu (pobieranie plików - download), możliwość tylko zapisu (wgrywanie plików - upload) lub obydwóch uprawnień jednocześnie.

Subkonto ftp

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk 'Zapisz formularz'.

Subkonto FTP może być wykorzystane gdy chcemy udostępnienić wybrany katalog na koncie FTP innej osobie np. pracownikowi lub klientowi. Może służyć do wymiany plików np. z klientem, bez konieczności przekazywania dostępu do wszystkich danych znajdujących się na serwerze.

Promocja! Teraz nawet 50% taniej!

Dobry, tani hosting w promocji

Każdy pakiet posiada:

  • nieograniczony transfer,
  • nieograniczona ilość baz danych,
  • nieograniczona ilość stron,
  • panel po polsku i angielsku,
  • nieograniczona ilość domen,
  • nieograniczona ilość kont e-mail,
  • ftp, php, mysql, cron
  • autoinstalator aplikacji itp.

Napisz do nas:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapytaj nas:

Rejestracja domen z Wer.pl - wszystkie domeny w najlepszych cenach.