Konfiguracja poczty.

I. Zakładanie i konfiguracja kont pocztowych

II. Konfiguracja kont pocztowych w programie Outlook Express

IIIa. Konfiguracja kont pocztowych w programie Mozilla Thunderbird - protokół POP3

IIIb. Konfiguracja kont pocztowych w programie Mozilla Thunderbird - protokół IMAP

IV. Konfiguracja kont pocztowych w programie Poczta Windows Live

V. Konfiguracja kont pocztowych w programie Poczta Windows 8.1

VI. Konfiguracja kont pocztowych w programie Microsoft Outlook 2013

VII. Konfiguracja poczty w programie K-9 Mail na urządzenia mobilne z androidem

UWAGA: Jeśli konfigurują Państwo połączenie SSL to należy podać inną nazwę domeny niż własna w ustawieniach programu pocztowego, którą mogą Państwo sobie odczytać pod poniższym linkiem. http://wer.pl/pssl , w przeciwnym wypadku będzie się pojawiać okno o błędzie certyfikatu.


Zakładanie i konfiguracja kont pocztowych

W panelu administracyjnym można szybko i łatwo skonfigurować swoje konto pocztowe. Można dodawać, usuwać konta pocztowe, zmieniać parametry założonego już konta, np. hasło lub jego pojemność jak również skonfigurować dodatkowe usługi dla konta np. przekierowanie lub autoresponder (automatyczna odpowiedź).

   Do administracji serwerem pocztowym logujemy się poprzez panel administracyjny WebAs pod adresem http://webas.nazwadomeny.pl, ukazuje nam się okno logowania

webas

podajemy jako użytkownika nazwę konta ftp oraz odpowiednie hasło.

Aby zalogować się do administracji pocztą aby np. dodać konto email należy wejść w zakładkę Usługi/Poczta

webas2

Aby dodać nowe konto email klikamy na przycisk Nowa skrzynka

webas2

Uzupełniamy dane konta i zapisujemy zmiany. Konto zostaje dodane i można już z niego korzystać.

webas2

webas2

webas2

webas2

webas2Drugim sposobem logowania się do programu zarządzania serwerem pocztowym jest logowanie przez WebMaila pod adresem http://poczta.nazwadomeny.pl (w miejsce nazwadomeny.pl wpisz własną domenę)

Po wpisaniu w przeglądarce powyższego adresu nastąpi przekierowanie na adres serwera poczty np. https://poczta58694.wer.pl/ i ukaże się Państwu poniższe okno logowania
webmail

gdzie należy podać odpowiednio:
Nazwa użytkownika (pełen adres email): postmaster@nazwadomeny.pl
oraz hasło

W stopce strony logowania znajduje się m.in. link do poprzedniej wersji WebMaila, z którego również można nadal korzystać

UWAGA: Przy użyciu logowania do skrzynki poprzez protokół IMAP (czyli np. poprzez WebMail lub w przypadku ustawienia typu serwera obsługującego poczte IMAP zamiast POP3 w programie do odbioru poczty) wiadomości z foldera KOSZ (TRASH) są automatycznie usuwane po 45 dniach


Zalecane ustawienia konta domyślnego

Sugerujemy nie ustawianie konta domyślnego w ramach domeny ponieważ największa ilość spamu przychodzi na nieistniejące konta i wtedy trafia na konto domyślne.

Ta spora ilość spamu musi zostać przeskanowana zarówno przez skaner antywirusowy jak i antyspamowy. Z pewnościa również powoduje to sporą stratę Państwa czasu gdyż takich niechcianych maili dostarczonych na konto domyślne zazwyczaj jest kilkaset dziennie. Niestostowanie konta domyślnego jest na chwilę obecną standardową tendencją w nowoczesnych przedsiębiorstwach właśnie ze względu na bardzo duże ilości spamu dostarczane w ten sposób.

Ustawienia konta domyślnego w panelu WebAs:

Konto domyślne


Konto domyślne


Konfiguracja kont pocztowych w programie Outlook Express

    Konfiguracja programu pocztowego przebiega w kilku etapach. W pierwszym etapie opisany jest sposób instalacji nowego konta pocztowego. W drugim etapie dla jego poprawnego działania należy uruchomić autoryzację SMTP. Etap trzeci nie jest konieczny, ale po jego skonfigurowaniu będą Państwo chronieni podczas wysyłania i odbierania poczty protokołem szyfrowania danych SSL.

 1. Etap - Instalacja konta w programie pocztowym (Outlook Express)
 2. Etap - Konfiguracja autoryzacji SMTP
 3. Etap - Konfiguracja bezpiecznego połączenia SSL

Etap 1 - Instalacja konta w programie pocztowym
(Outlook Express):
    Aby odbierać pocztę w programie pocztowym zainstalowanym na komputerze np. Outlook Express w momencie dodawania konta, w kroku przedostatnim w oknie "Nazwa konta" należy podać pełny adres np.: biuro@twoja_domenka.pl (program automatycznie wpisuje tylko: biuro).

Outlook Express1

Jako serwer poczty przychodzącej i wychodzącej podają Państwo adres swojej domeny, np. twoja_domenka.pl .

Outlook Express2

Uwaga: W przypadku odbierania poczty poprzez program dostępny przez www (adres: www.poczta.twoja_domenka.pl) również konieczne jest podanie pełnej nazwy konta (łącznie z nazwą domeny - tzn. np. biuro@twoja_domenka.pl).


Etap 2 - Konfiguracja autoryzacji SMTP: Każde konto instalowane za pośrednictwem naszych serwerów wymaga autoryzacji SMTP. Aby dokonać zmian należy wyświetlić właściwości konta (Menu "Narzędzia" opcja "Konta").

Outlook Express3

Outlook Express4

Następnie w zakładce "Serwery" dodatkowo zaznaczyć opcję - "Serwer wymaga uwierzytalniania".

Outlook Express5

Po rozwinięciu przycisku "Ustawienia..." powinno pozostać wybrana opcja "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej".
Dodatkowo jeśli zamierzają Państwo pozostać przy nieszyfrowanym połączeniu zalecamy przejście do zakładki "Zaawansowane" i zmianę w ustawieniu dla opcji "Serwer wychodzący SMTP" z wartości 25 na 587:

Outlook - ustawienia zaawansowane bez SSL

Uwaga: powyższe zmiany ustawień nie dotyczą użytkowników korzystających wyłącznie z programu WebMail do odbioru poczty (adres: www.poczta.twoja_domenka.pl).


Etap 3 - Konfiguracja bezpiecznego połączenia SSL: Dodatkowo dla bezpieczeństwa przesyłanej poczty mogą Państwo skonfigurować protokół SSL. Aby tego dokonać należy wejść we właściwości konta (jak wejść do właściwości konta patrz Konfiguracja SMTP). Następnie należy wybrać zakładkę "Zaawansowane", a w niej opcje - "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL" podając odpowiednio numery portów:
Poczta wychodząca (SMTP) - 465,
Poczta przychodząca (POP3) - 995.

UWAGA: Jeśli konfigurują Państwo połączenie SSL to należy podać inną nazwę domeny niż własna w ustawieniach programu pocztowego, którą mogą Państwo sobie odczytać pod poniższym linkiem. http://wer.pl/pssl , w przeciwnym wypadku będzie się pojawiać okno o błędzie certyfikatu.

Ustawienia standardowe:

Outlook Express6

Widok po dokonaniu zmian:

Outlook Express7

Błąd certyfikatu

błąd certyfikatu SSL


Konfiguracja kont pocztowych w programie Mozilla Thunderbird - protokół POP3Po uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird wybieramy z górnego menu Narzędzia/Konfiguracja kont...Następnie klikamy w przycisk "Operacje" i wybieramy "Dodaj konto pocztowe..."W oknie "Konfiguracja konta email" podajemy dane w polach:
Imię i Nazwisko: wpisujemy dane jakie będą się wyświetlać innym, którzy otrzymują od nas pocztę np. Biuro, własne dane osobowe itp.
Adres email: pełny adres email
Hasło: hasło dla konta email

oraz klikamy przycisk "Kontynuuj"Program wyszukuje automatycznie standardowe ustawienia, ale najczęściej nie są one do końca prawidłowe dlatego klikamy przycisk "Konfiguracja zaawansowana"Wypełniamy pola:
Serwer poczty przychodzacej: POP3
Adres serwera: podajemy tylko nazwę swojej domeny: twojadomena.pl
Port: 995
SSL: SSL/TLS
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer poczty wychodzącej SMTP:
Adres serwera: podajemy to samo co dla poczty przychodzącej: twojadomena.pl
Port: 465
SSL: SSL/TLS
Uwierzytelnianie: Szyfrowane hasło
I klikamy przycisk "Gotowe".Jeśli wszystkie wprowadzone dane są poprawne konto zostanie utworzone i można juz z niego korzystać.

W przypadku kiedy szyfrowane połączenie protokołem SSL/TLS sprawia problemy można użyć szyfrowania STARTTLS, opis poniżej:

Serwer poczty przychodzacej: POP3
Adres serwera: podajemy tylko nazwę swojej domeny: twojadomena.pl
Port: 110
SSL: STARTTLS
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer poczty wychodzącej SMTP:
Adres serwera: podajemy to samo co dla poczty przychodzącej: twojadomena.pl
Port: 587
SSL: STARTTLS
Uwierzytelnianie: Szyfrowane hasło
Konfiguracja Mozilla Thunderbird - protokół IMAPW polu Serwer poczty przychodzącej: wybieramy IMAP
Adres serwera: podajemy tylko nazwę swojej domeny: twojadomena.pl
Port: 993 dla SSL/TLS lub 110 dla STARTTLS
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer poczty wychodzącej SMTP:
Adres serwera: podajemy to samo co dla poczty przychodzącej: twojadomena.pl
Port: 465 dla SSL/TLS lub 587 dla STARTTLS
Uwierzytelnianie: Szyfrowane hasło
Protokół IMAP polaga na pełnej synchchronizacji zawartości poczty między serwerem a programem pocztowym. Ten sposób obsługi poczty sprawdza się w przypadku pracy na wielu komputerach, na każdym z nich widzimy bowiem tą samą zawartość skrzynki.


Konfiguracja kont pocztowych w programie Poczta Windows LivePo uruchomieniu programu Poczta Windows Live należy wybrać z górnego menu zakładkę "Konta", a następnie przycisk "+ Adres e-mail".

Poczta Windows Live

W wyświetlonym oknie "Dodaj swoje konta e-mail" podaj niezbędne dane konfiguracyjne i kliknij przycisk "Dalej".
Adres email - wpisz pełny adres e-mail
Hasło - wpisz hasło do skrzynki e-mail
Nazwa wyświetlana dla wysłanych wiadomości - wpisz tu nazwę nadawcy wiadomości e-mail, która będzie widoczna u odbiorcy.

Poczta Windows Live2

Po wyświetleniu okna "Konfigurowanie ustawień serwera", należy podać dane konfiguracyjne dotyczące serwera poczty przychodzącej oraz serwera poczty wychodzacej.

Typ serwera - wybierz preferowany typ połączenia (POP3/IMAP)
Adres serwera (poczty przychodzącej) - wpisz adres serwera poczty przychodzącej: twojadomena.pl
Port (poczty przychodzącej) - numer 143 dla protokołu IMAP lub numer 110 dla POP3.
Wymaga bezpiecznego połączenia SSL - włącz tę opcję tylko w przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego (SSL). Po włączeniu tej opcji wymagana jest również zmiana portu na 995 dla POP3 lub 993 dla IMAP (poczta przychodząca).
Uwierzytelnij za pomocą - wybierz opcję "Wyczyść tekst".
Nazwa użytkownika logowania - podaj pełen adres e-mail.

Adres serwera (poczty wychodzącej) - wpisz to samo co podałeś w polu "Adres serwera poczty przychodzącej": twojadomena.pl Port (poczty wychodzącej) - wpisz numer 587 Wymaga bezpiecznego połączenia SSL - włącz tą opcję tylko w przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego (SSL). Po włączeniu tej opcji wymagana jest również zmiana portu na 465 dla SMTP (poczta wychodząca).
Wymaga uwierzytelniania - koniecznie włącz tę opcję, w innym razie wysyłka wiadomości e-mail z tego konta będzie niemożliwa!

Poczta Windows Live2

Po wpisaniu wszystkich poprawnych danych kliknij przycisk "Dalej".
Twoje konto zostanie utworzone i można już z niego wysyłać pocztę.
Konfiguracja kont pocztowych w programie Poczta Windows 8.1
Na ekranie startowym Windows kliknij kafelek Poczta. Po uruchomieniu programu przesuń mysz w prawy dolny róg ekranu, przesuń w górę, a następnie kliknij Ustawienia), wybierz z menu zakładkę "Konta", a następnie przycisk "Dodaj konto"

Poczta Windows 8.1 Poczta Windows 8.1


Z listy kont do wyboru wybierz Inne konto

Poczta Windows 8.1


Zaznacz IMAP i kliknij Połącz


Poczta Windows 8.1


Na wyświetlonym oknie kliknij na link "Pokaż więcej szczegółów". Podaj niezbędne dane konfiguracyjne.


Poczta Windows 8.1


Serwer przychodzącej poczty email - wpisz adres serwera poczty przychodzącej: twojadomena.pl
Port - 143 dla protokołu IMAP lub numer 110 dla POP3.
Wymaga bezpiecznego połączenia SSL - włącz tę opcję tylko w przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego (SSL).
Po włączeniu tej opcji wymagana jest również zmiana portu na 993 dla IMAP lub 995 dla POP3 (poczta przychodząca).

Serwer wychodzącej poczty email - wpisz adres serwera poczty wychodzącej: twojadomena.pl Port - wpisz 587 Wymaga bezpiecznego połączenia SSL - włącz tą opcję tylko w przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego (SSL).
Po włączeniu tej opcji wymagana jest również zmiana portu na 465 dla SMTP (poczta wychodząca).
Wymaga uwierzytelniania - koniecznie włącz tę opcję, w innym razie wysyłka wiadomości e-mail z tego konta będzie niemożliwa!

Po wpisaniu wszystkich poprawnych danych kliknij przycisk "Połącz".
Twoje konto zostanie utworzone i można już z niego wysyłać pocztę.
Konfiguracja poczty w programie K-9 Mail na urządzenia mobilne z androidemZainstaluj aplikację, dodaj nowe konto.

Podaj pełen adres email oraz hasło do konta i kliknij przycisk Dalej,
wybierz typ serwera IMAP,
w konfiguracji serwera poczty przychodzącej podaj swoją nazwę domeny, zabezpieczenie SSL/TLS, port 993, identyfikator: pełny adres email
klikamy Dalej.

K-9 Mail K-9 Mail K-9 Mail

W ustawieniach poczty wychodzącej podaj nazwę własnej domeny jako serwer SMTP, zabezpieczenie SSL/TLS, port 465, identyfikator: pełny adres email
Opcje konta: wybierz własne ustawienia
Dokończ personalizację konta
Kliknij Gotowe.

K-9 Mail K-9 Mail K-9 Mail


Rejestruj domeny

Promocja! Teraz nawet 50% taniej!

Dobry, tani hosting w promocji

Każdy pakiet posiada:

 • nieograniczony transfer,
 • nieograniczona ilość baz danych,
 • nieograniczona ilość stron,
 • panel po polsku i angielsku,
 • nieograniczona ilość domen,
 • nieograniczona ilość kont e-mail,
 • ftp, php, mysql, cron
 • autoinstalator aplikacji itp.

Napisz do nas:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapytaj nas:

Rejestracja domen z Wer.pl - wszystkie domeny w najlepszych cenach.