Regulamin promocji "Czas na biznes"

promocja tani hosting www

Dobry, tani hosting pod stronę?
Od 14 lat właśnie to robimy!
Hosting www na najlepszych serwerach w Polsce.

Warto za jedyne 79 zł brutto mieć hosting w Wer.pl!

Regulamin promocji "Czas na biznes"

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i podstawy na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Czas na Biznes" (Promocja). Opis Promocji w materiałach promocyjnoreklamowych ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Organizatorami Promocji jest Centrum Informatyczne - wer.pl Tomasz Sikora z siedzibą w Krakowie, ul. Cienista 59/18 (wer.pl) (Organizator).
3. Promocja trwa od 30 października 2015.

§2. Zasady udziału w Promocji

1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (Uczestnik).
2. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
4. Promocja dotyczy:
4.1. Pakietu hostingu www Start, który Użytkownik może nabyć w specjalnej cenie 39 zł za pierwszy rok abonamentowy.
4.2. Pakietu hostingu www Optimum, który Użytkownik może nabyć w specjalnej cenie 59 zł za pierwszy rok abonamentowy.
4.3. Pakietu hostingu www Biznes, który Użytkownik może nabyć w specjalnej cenie 99 zł za pierwszy rok abonamentowy.
5. Promocja obejmuje wyłącznie:
5.1. pierwszy abonament roczny pakietów hostingowych.
5.2. rejestrację nowych domen: .pl, .com.pl, .net.pl, .eu .
6. Promocja nie obejmuje przedłużenia innych (ze starej oferty) pakietów hostingowych, tj. w przypadku przejścia z innego pakietu hostingowego (nie wymienionego w punkcie §2 p. 4) na pakiet wymieniony §2 p. 4 promocja nie ma zastosowania.
7. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi itp. chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych stanowią inaczej.
8. Przedłużenie konta hostingowego zakupionych w promocji "Czas na Biznes" na kolejny okres abonamentowy odbywa się według aktualnego cennika Organizatora.
9. Skorzystanie z Promocji wymaga akceptacji Regulaminu.

§3. Warunki Promocji

1. Uczestnik samodzielnie decyduje o wyborze pakietu hostingowego dostępnego w Promocji spośród wersji udostępnionych na stronie internetowej.
2. Udostępniane w Promocji pakiety hostingowe, a w szczególności ich rodzaj, parametry i ceny mogą ulegać zmianie w czasie trwania Promocji.
3. Oferta ulega unieważnieniu w przypadku, gdy okaże się, że jest niezgodna z prawem.
4. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana przez Wer.pl z przyczyn technicznoorganizacyjnych, przy czym zmiana nie może pogorszyć warunków udziału Uczestników, którzy skorzystali z Promocji.

§4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Wer.pl, na której umieszcza się informację o Promocji.
2. Powyższy regulamin określa zasady promocji "Czas na Biznes".
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia:
3.1. "Regulaminu świadczenia usług hostingowych Wer.pl":
https://www.wer.pl/pliki/Regulamin_Hosting2015.pdf.
4. Organizator Promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2015 roku.
6. Regulamin będzie dostępny do wglądu, w czasie trwania Promocji w siedzibie Wer.pl oraz na stronie internetowej Wer.pl .


wybierz hosting

Promocja! Teraz nawet 50% taniej!

Dobry, tani hosting w promocji

Każdy pakiet posiada:

  • nieograniczony transfer,
  • nieograniczona ilość baz danych,
  • nieograniczona ilość stron,
  • panel po polsku i angielsku,
  • nieograniczona ilość domen,
  • nieograniczona ilość kont e-mail,
  • ftp, php, mysql, cron
  • autoinstalator aplikacji itp.

Napisz do nas:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapytaj nas:

Rejestracja domen z Wer.pl - wszystkie domeny w najlepszych cenach.